privacybeleid

Wie zijn we

Ons site-adres is: https://www.recordarecords.store.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we en waarom verzamelen we die

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Contactformulieren

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Analytics

Met wie we jouw gegevens delen

Hoe lang we jouw gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we jouw gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Jouw contactinformatie

Aanvullende informatie

Hoe we jouw gegevens beschermen

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we gegevens ontvangen

Wat voor geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering we doen met gebruikersgegevens

Openbaarmakingsverplichtingen van de industrie


Ondernemingsgegevens

CODA MUSIC

Ciamberlanidreef 25 b101
9120 Beveren

webwinkel@recordarecords.store
+32 495 284 106
BTWnr: BE0466686004

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van CODA MUSIC is een BVBA met maatschappelijke zetel te Ciamberlanidreef 25 b101 9120 Beveren, BTW BE 0466686004, (‘re-COrDA’) en biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen


Onderhavige Algemene Voorwaarden (“AV”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“cliënt”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van re-COrDA moet de cliënt deze AV uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze AV, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de cliënt worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door re-COrDA aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de cliënt te dragen taksen of belastingen.

Indien levering-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden re-COrDA  niet. Re-COrDA  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De e-commerce van re-COrDA  is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de cliënt specifieke vragen heeft over bv. maten, gewicht, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij om deze vooraf aan ons door te geven via de contactpagina


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Re-COrDA. Re-COrDA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen

Artikel 4: Online aankopen

Het plaatsen van een aankoop verloopt via het indrukken van de ‘winkelen’ toets.

Alle bestelde producten komen in de winkelwagen.

Bij het afrekenen wordt gevraagd naar de gegevens van de klant.

Daarna gaat cliënt naar verzenden via ‘doorgaan naar verzenden’.  Hierwordt een overzicht gegeven van het verzendadres en de verzendkosten.

Indien akkoord, gaat cliënt door naar betalen via de ‘afrekenen’ toets

De klant heeft de keuze tussen verschillende betaalmogelijkheden.

Indien akkoord, drukt cliënt de ‘bestelling voltooien’ toets in en wordt de bestelling bevestigd

 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via kredietkaart
  • via bankkaart
  • via paypal
  • via ideal

Re-COrDA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de cliënt m.b.t. tot bestellingen waarbij de cliënt betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Eenmaal betaling is bevestigd en ontvangen wordt overgegaan tot de leveringsprocedure.

Product wordt verzonden naar vermeld adres binnen de 12 werkdagen, tenzij anders vermeld

Leveringskosten zijn zoals vermeld op de site. Bij bestelling van meer dan 60 euro is levering gratis binnen België. Voor bestellingen vanuit het buitenland worden de leveringskosten aangepast aan het desbetreffend land. Informatie hierover kan u verkrijgen via onze contactpagina.

De levering gebeurt door DPD, tenzij anders vermeld.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de cliënt geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkomingen bij de levering, moeten door de cliënt onmiddellijk worden gemeld aan re-COrDA.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de cliënt  vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de transporteur is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de cliënt bij levering aan de transporteur, als de transporteur van de cliënt de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de re-COrDA was geboden

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de cliënt, de exclusieve eigendom van re-COrDA.

De cliënt verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van re-COrDA te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor cliënten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij re-COrDA.

De cliënt heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de cliënt of een door de cliënt aangewezen derde, die niet de transporteur is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cliënt via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) re-COrDA op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst teherroepen. De cliënt kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de cliënt zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De cliënt moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan re-COrDA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan re-COrDA. De cliënt is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de cliënt.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt re-COrDA zich het recht voor om de cliënt aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de cliënt dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de cliënt de overeenkomst herroept, zal re-COrDA alle tot op dat moment van de cliënt ontvangen betalingen, inclusief de standaardleveringskosten, aan de cliënt terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat re-COrDA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de cliënt om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan re-COrDA wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de cliënt heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de cliënt voor een andere wijze van levering dan de door re-COrDA geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Re-COrDA betaalt de cliënt terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de cliënt de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de cliënt uitdrukkelijk anders heeft ingestemd. In ieder geval zullen de cliënt voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum vanlevering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de cliënt een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Cliënten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de cliënt thuis zijn afgeleverd, dient de cliënt contact op te nemen met de  klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan re-COrDA.


Bij vaststelling van een gebrek moet de cliënt re-COrDA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de cliënt te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de cliënt.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van re-COrDA is bereikbaar op adres Ciamberlanidreef 25/101, 9120 Beveren. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  Ook via mail op guidomeersman.coda@telenet.be. Re-COrDA is ook bereikbaar via het telefoonnummer +32 495 284 106

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover re-COrDA beschikt, is de cliënt ingeval van niet- of laattijdige betalingvanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaningeen intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de cliënt van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, meteen minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt re-COrDA zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, re-COrDA, respecteert deBelgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming vanhet privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan re-COrDA gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zichkosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directmarketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot re-COrDA.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoordwordt gecodeerd opgeslagen, re-COrDA heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Re-COrDA houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij omte kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke matebezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op de gekende contactgegevens.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijfvan uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door re-COrDA om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk rechthiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aanzulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van re-COrDA. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van debepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bijgerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot hetODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van debepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de cliënt zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De cliënt  kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan re-COrDA Ciamberlanidreef 25/101, 9120 Beveren-Waas. guidomeersman.coda@telenet.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :

 (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.